Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

มัลติมิเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน TH620004
เลขมาตรฐานสากลของหนังสือ 9786164401105
แหล่งผลิตข้อมูล ห้องสมุดศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รหัสภาษา Thai
เลขเรียกหนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ 658.4 ต974ส
ชื่อผู้แต่ง
 • ไตรสิทธิ์ สินสมบูรณ์ทอง
 • ชื่อเรื่อง
 • คัมภีร์สร้างสมรรถนะผู้นำยุคโลกาภิวัฒน์ I.Q. & E.Q. 4.0 / ไตรสิทธิ์ สินสมบูรณ์ทอง
 • ครั้งที่พิมพ์ 1 st ed
  พิมพลักษณ์ กำแพงเพชร : ปริญญาการพิมพ์, 2560
  บรรณลักษณ์ 570 หน้า. ; 21 ซม.
  หมายเหตุ 399 บาท
  หัวเรื่อง
 • การจัดการ
 • การบริหาร
 • นักบริหาร
 • ไตรสิทธิ์ สินสมบูรณ์ทอง
 • คัมภีร์สร้างสมรรถนะผู้นำยุคโลกาภิวัฒน์ I.Q. & E.Q. 4.0 / ไตรสิทธิ์ สินสมบูรณ์ทอง
 • การจัดการ
 • การบริหาร
 • นักบริหาร

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  TH620004  658.4 ต974ส ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุดศูนย์ภาษา ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษา
  [190]

  KPRULib  Kamphaeng Phet Rajabhat University Library Automation System. (KPRULib)