Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

มัลติมิเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
หนังสือ ผลการค้นหาประมาณ 3 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน  รายการ
 1.   หลักการแปล / สัญฉวี สายบัว   418.02   2553  1
 2.   การแปลเชิงปฏิบัติ = Practical translation / ประเทือง ทินรัตน์   418.02   2543  1
 3.   วิธีอ่านและแปลข่าวหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ = News reading & translation / สวาสดิ์ พรรณา   428.02   2534  1

1 ... 1
KPRULib  Kamphaeng Phet Rajabhat University Library Automation System. (KPRULib)