การตั้งค่าระบบเสียง

เพื่อให้ได้คะแนนการออกเสียงที่ดี ผู้เรียนจำเป็นต้องปรับเทียบไมโครโฟนก่อนเริ่มบทเรียน
โดยคลิกที่ ตัวเลือก (สัญลักษณ์ฟันเฟือง) ที่ด้านบนของหน้าต่าง จากนั้นเลือกปรับเทียบไมโครโฟนเมื่อเข้าสู่หน้าปรับเทียบไมโครโฟนให้ปรับความดังเสียง จากนั้นคลิก \"ปรับเทียบ\" พูด \"1 2 3 4\" ใส่ไมโครโฟนแล้วเงียบสักครู่ โปรแกรมจะวิเคราะห์เสียงพูดและเสียงรบกวน ระดับเสียงรบกวนที่เหมาะสมควรอยู่ที่ 30 - 40 เดซิเบล
เตรียมความพร้อมก่อนใช้งาน
- คู่มือการใช้งาน
- ชุดหูฟังพร้อมไมโครโฟน (Headset)
- ระบบปฏิบัติการ Windows
- การเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

วิธีการใช้งานโปรแกรม
- การเข้าใช้งาน speexx
- วิธีการปรับเทียบไมโครโฟน
- 5 ขั้นตอนการทำแบบฝึกหัด
- วิธีการใช้บทสนทนารูปภาพ
- ระบบฝึกคำศัพท์
- ห้องปฏิบัติการทางภาษา
- การ Synchronize
- การออกจากโปรแกรม

เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ
- สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ
- ตัวเลขมหัศจรรย์
- การตั้งค่าระบบเสียง
- การฝึกคำศัพท์
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง