การฝึกคำศัพท์

ในศูนย์ฝึกคำศัพท์ โฟล์เดอร์ คำศัพท์ของฉัน (My words) ผู้เรียนสามารถจัดการหลักสูตรของตนเองและเลือกฝึกคำศัพท์ที่คิดว่าไม่รู้ น่าสนใจ หรืออยากฝึกเพิ่มเติม ซึ่งทำได้ตามขั้นตอนดังนี้

ในทุกๆแบบฝึกหัด ผู้เรียนสามารถคลิกขวาที่คำศัพท์ที่ต้องการฝึก แล้วคลิกเลือกสัญลักษณ์ A เพื่อเพิ่มคำศัพท์เข้ามาที่ โฟล์เดอร์ คำศัพท์ของฉัน (My words) ผู้เรียนสามารถจัดเรียงคำศัพท์ โดยการเพิ่มโฟล์เดอร์ต่างๆภายในโฟล์เดอร์นี้การฝึกคำศัพท์ใน กล่องบัตรคำศัพท์ จะช่วยให้ผู้เรียนฝึกคำศัพท์ใหม่ได้อย่างเป็นระบบ เพียงแค่เลือกคำศัพท์ในโฟล์เดอร์ คำศัพท์ของฉัน (My words) แล้วเลือก เพิ่มในกล่องบัตรคำศัพท์

จากนั้นให้เข้าไปที่ ส่วนแยกที่1 (compartment 1) แล้วเลื่อกรูปแบบการฝึก ที่มีทั้ง การจดจำ การแปล หรือ การเขียนตามคำบอกหลังจากที่ผ่านการฝึกคำศัพท์ในส่วนแยกที่1 คำศัพท์จะไปอยู่ในส่วนแยกที่2 ผู้เรียนสามารถเลือกรูปแบบการฝึกใหม่ ทำเช่นนี้จนถึง ส่วนแยกที่5
เตรียมความพร้อมก่อนใช้งาน
- คู่มือการใช้งาน
- ชุดหูฟังพร้อมไมโครโฟน (Headset)
- ระบบปฏิบัติการ Windows
- การเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

วิธีการใช้งานโปรแกรม
- การเข้าใช้งาน speexx
- วิธีการปรับเทียบไมโครโฟน
- 5 ขั้นตอนการทำแบบฝึกหัด
- วิธีการใช้บทสนทนารูปภาพ
- ระบบฝึกคำศัพท์
- ห้องปฏิบัติการทางภาษา
- การ Synchronize
- การออกจากโปรแกรม

เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ
- สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ
- ตัวเลขมหัศจรรย์
- การตั้งค่าระบบเสียง
- การฝึกคำศัพท์
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง