ตัวเลขมหัศจรรย์

เมื่อผู้เรียนทำแบบฝึกหัด เป้าหมายที่ผู้เรียนควรจะทำให้ได้โดยปกติจะอยู่ที่ 100 % จำเป็นเสมอไปไหม?ในแบบฝึกหัดการออกเสียง 100% ไม่ใช่เป้าหมาย เพราะ 100% นั้นหมายความว่าผู้เรียนออกเสียงได้เหมือนกับเสียงที่ได้ถูกบันทึกไว้ในโปรแกรมทุกประการ ซึ่งความจริงแล้วมันเป็นไปไม่ได้ ดังนั้นเป้าหมายในการฝึกการออกเสียงควรจะลดหลั่นกันไปตามระดับหลักสูตรดังนี้

A1, A2 ควรได้คะแนนการออกเสียงอย่างต่ำ 40%

B1 (B1.1, B1.2) ควรได้คะแนนการออกเสียงอย่างต่ำ 50%

B2 (B2.1, B2.2) ควรได้คะแนนการออกเสียงอย่างต่ำ 60%

BUSINESS ควรได้คะแนนการออกเสียงอย่างต่ำ 70% หรือมากกว่านั้น

เตรียมความพร้อมก่อนใช้งาน
- คู่มือการใช้งาน
- ชุดหูฟังพร้อมไมโครโฟน (Headset)
- ระบบปฏิบัติการ Windows
- การเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

วิธีการใช้งานโปรแกรม
- การเข้าใช้งาน speexx
- วิธีการปรับเทียบไมโครโฟน
- 5 ขั้นตอนการทำแบบฝึกหัด
- วิธีการใช้บทสนทนารูปภาพ
- ระบบฝึกคำศัพท์
- ห้องปฏิบัติการทางภาษา
- การ Synchronize
- การออกจากโปรแกรม

เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ
- สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ
- ตัวเลขมหัศจรรย์
- การตั้งค่าระบบเสียง
- การฝึกคำศัพท์
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง