การตรวจคำตอบ

เมื่อผู้เรียนทำแบบฝึกหัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้เรียนจำเป็นต้องคลิก ‘ตรวจคำตอบ’หากคะแนนในแบบฝึกหัดนั้นยังได้ไม่ถึง 57% ผู้เรียนไม่ควรที่จะทำแบบฝึกหัดเพียงครั้งเดียว เราแนะนำให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดซ้ำจนกว่าจะได้คะแนนข้างต้น แล้วจึงทำแบบฝึกหัดถัดไป ผู้เรียนควรจะทำแบบฝึกหัดจนกว่าจะเข้าใจ ซึ่งนั่นคือการเรียนรู้

การออกจากโปรแกรมให้สมูรณ์

หากโปรแกรมมีการแจ้งเตือนขณะที่ทำการปิดโปรแกรมให้ทำการคลิก \"OK\" เข้าสู่ระบบใหม่แล้วทำการออกจากระบบอีกครั้ง เพื่อให้โปรแกรมเก็บคะแนนครั้งล่าสุดที่ทำ
เตรียมความพร้อมก่อนใช้งาน
- คู่มือการใช้งาน
- ชุดหูฟังพร้อมไมโครโฟน (Headset)
- ระบบปฏิบัติการ Windows
- การเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

วิธีการใช้งานโปรแกรม
- การเข้าใช้งาน speexx
- วิธีการปรับเทียบไมโครโฟน
- 5 ขั้นตอนการทำแบบฝึกหัด
- วิธีการใช้บทสนทนารูปภาพ
- ระบบฝึกคำศัพท์
- ห้องปฏิบัติการทางภาษา
- การ Synchronize
- การออกจากโปรแกรม

เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ
- สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ
- ตัวเลขมหัศจรรย์
- การตั้งค่าระบบเสียง
- การฝึกคำศัพท์
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง