ภาพกิจกรรมการสอบ TOEIC ประจำปีการศึกษา 1/2562 

ภาพกิจกรรมการสอบ TOEIC ประจำปีการศึกษา 1/2562


วันที่ 04 ก.ย. 2562

ภาพกิจกรรมการสอบ TOEIC ในวันที่ 4 กันยายน 2562 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

ภาพกิจกรรม