การสอบ TOEIC สำหรับอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 

การสอบ TOEIC สำหรับอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562


วันที่ 10 มิ.ย. 2562

การสอบ TOEIC สำหรับอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

ภาพกิจกรรม