โครงการอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับอาจารย์และบุคลากร ( อบรมเตรียมสอบ TOEIC ) 

โครงการอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับอาจารย์และบุคลากร ( อบรมเตรียมสอบ TOEIC )


วันที่ 10 มิ.ย. 2562

อบรม TOEIC สำหรับอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2562  เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 

ภาพกิจกรรม