โครงการศึกษาดูงาน สถาบันนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 

โครงการศึกษาดูงาน สถาบันนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี วันที่ 2 พฤษภาคม 2562


วันที่ 11 พ.ค. 2562

โครงการศึกษาดูงานสถาบันนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 2  พฤษภาคม 2562 ผู้บริหาร คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จำนวน 6 ท่าน ร่วมศึกษาดูงาน ด้านการบริหารงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ณ สถาบันนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์

ภาพกิจกรรม