โครงการศึกษาดูงาน สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 30 เมษายน 2562 

โครงการศึกษาดูงาน สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 30 เมษายน 2562


วันที่ 11 พ.ค. 2562

โครงการศึกษาดูงานสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ผู้บริหาร คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จำนวน 6 ท่าน ร่วมศึกษาดูงาน ด้านการบริหารงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ณ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์

ภาพกิจกรรม