อบรมภาษาอังกฤษ (เตรียมสอบ TOEIC) สำหรับนักศึกษา 

อบรมภาษาอังกฤษ (เตรียมสอบ TOEIC) สำหรับนักศึกษา


วันที่ 27 ส.ค. 2561

อบรมภาษาอังกฤษ ( เตรียมสอบ TOEIC ) สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 27 ถึง 31 สิงหาคม 2561  เวลา 17.00 - 19.00 น. ณ  ห้องปฏิบัติการภาษา ชั้น 5 ห้อง 5/2 และ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

ภาพกิจกรรม