โครงการศึกษาดูงาน ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

โครงการศึกษาดูงาน ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี


วันที่ 18 มิ.ย. 2561

โครงการศึกษาดูงานศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี  และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ผู้บริหาร คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จำนวน 13 ท่าน ร่วมศึกษาดูงาน ด้านการบริหารงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ณ ศูนย์ภาษา เพื่อเพิ่มพุนความรู้และประสบการณ์

ภาพกิจกรรม