อบรมเตรียมสอบ TOEIC สำหรับอาจารย์และบุคลากร 

อบรมเตรียมสอบ TOEIC สำหรับอาจารย์และบุคลากร


วันที่ 23 เม.ย. 2561

อบรม TOEIC สำหรับอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 ถึง 27 เมษายน 2561  เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการภาษา ชั้น 5

ภาพกิจกรรม