อบรมเตรียมสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

อบรมเตรียมสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


วันที่ 13 ก.พ. 2561

อบรมเตรียมสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 - 26 กุมภาพันธ์ 2561 ทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 17.00 - 19.00 น. ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 ห้อง 6/1 ชั้น 7 ห้อง 7/1

ภาพกิจกรรม