การสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

การสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


วันที่ 01 มี.ค. 2560

 

 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. ศูนย์ภาษาและศูนย์สอบโทอิค จัดสอบมาตรฐานระดับสากล ในการวัดทักษะภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ (TOEIC) โดยมีนักศึกษาและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภักฏกำแพงเพชร ทั้งหมดจำนวน 73 คน เข้าร่วมสอบมาตรฐานระดับสากล (TOEIC) ณ ชั้น5 และ ชั้น 8 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 

 

ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพกิจกรรม