คณะวิทยาการจัดการร่วมกับศูนย์ภาษาจัดสอบ Post-Test TOEIC 

คณะวิทยาการจัดการร่วมกับศูนย์ภาษาจัดสอบ Post-Test TOEIC


วันที่ 22 ก.พ. 2560

คณะวิทยาการจัดการร่วมกับศูนย์ภาษาจัดสอบ Post-Test TOEIC วันที่22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น. โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมการทดสอบ 57 คน ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น5 

ภาพกิจกรรม