ศูนย์ภาษา จัดโครงการอบรมหลักสูตรติวเข้มเพื่อเตรียมสอบ TOEIC 

ศูนย์ภาษา จัดโครงการอบรมหลักสูตรติวเข้มเพื่อเตรียมสอบ TOEIC


วันที่ 14 ก.พ. 2560

ศูนย์ภาษา จัดโครงการอบรมหลักสูตรติวเข้มเพื่อเตรียมสอบ TOEIC ในวันที่ 14-27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17.00-19.00 น. ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

ภาพกิจกรรม