โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา(ครั้งที่ 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา(ครั้งที่ 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


วันที่ 14 ม.ค. 2560

 โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา(ครั้งที่ 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

วันที่ 14 มกราคม 2560 เวลา 08.00 น. ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา (ครั้งที่ 3) เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาประยุกต์ใช้ภาษาในการสื่อสารในสถานการณ์จริง ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

KPRU ENGLISH CAMP January 14,2017

ติดตามภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ >> https://goo.gl/Frg7EI

ภาพกิจกรรม