คณะเทคโนโลยีฯกับคณะวิทยาการจัดการร่วมกับศูนย์ภาษาและศูนย์สอบโทอิค จัดสอบมาตรฐานระดับสากล ในการวัดทักษะภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ(TOEIC) 

คณะเทคโนโลยีฯกับคณะวิทยาการจัดการร่วมกับศูนย์ภาษาและศูนย์สอบโทอิค จัดสอบมาตรฐานระดับสากล ในการวัดทักษะภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ(TOEIC)


วันที่ 13 ธ.ค. 2559

 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 - 15.00 น. คณะเทคโนโลยีฯกับคณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับศูนย์ภาษาและศูนย์สอบโทอิค จัดสอบมาตรฐานระดับสากล ในการวัดทักษะภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ (TOEIC) โดยมีนักศึกษามของหาวิทยาลัยราชภักฏกำแพงเพชร ทั้งหมดจำนวน 62 คน เข้าร่วมสอบมาตรฐานระดับสากล (TOEIC)

ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 ห้องอเนกประสงค์

 

ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพกิจกรรม