กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร(ครั้งที่1 ) 

กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร(ครั้งที่1 )


วันที่ 23 พ.ย. 2559

      เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 น. ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษา (กิจกรรมแข่งขันภาษาอังกฤษภายใน ครั้งที่1) ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประประสงค์เพื่อเปิดโอกาศให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถด้านภาษาอังกฤษและเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการพัฒนาทักษะภาษาด้วยตนเองต่อไป

 

ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพกิจกรรม