โครงการอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร(ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1) 

โครงการอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร(ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1)


วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

 

ภาพกิจกรรม