โครงการอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร(ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1) 

โครงการอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร(ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1)


วันที่ 21 พ.ย. 2559

 

ภาพกิจกรรม