ยินดีต้อนรับอาสาสมัครชาวเกาหลี Mr. Chun Kwang Bae. 

ยินดีต้อนรับอาสาสมัครชาวเกาหลี Mr. Chun Kwang Bae.


วันที่ 26 ก.ค. 2559

วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ยินดีต้อนรับอาสาสมัครชาวเกาหลี  Mr. Chun Kwang Bae. ที่จะมาสอนภาษาเกาหลี

ภาพกิจกรรม