มอบทุนการศึกษาจากอาจารย์อาสาสมัครชาวเกาหลี Mr.Jong Lee Bin จำนวน 6 ทุน ทุนละ 2,000 บาท 

มอบทุนการศึกษาจากอาจารย์อาสาสมัครชาวเกาหลี Mr.Jong Lee Bin จำนวน 6 ทุน ทุนละ 2,000 บาท


วันที่ 27 มิ.ย. 2559

วันนี้ (27 มิ.ย. 2559) รศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีฯ ได้เป็นผู้แทนในการมอบทุนการศึกษา โดยเป็นทุนการศึกษาจากอาจารย์อาสาสมัครชาวเกาหลี Mr.Jong Lee Bin

อ่านต่อ : https://www.facebook.com/kprupr/posts/1397221086971725

ภาพกิจกรรม