โครงการศึกษาดูงาน ศูนย์ภาษา มหาวิทยากาญจนบุรี ณ จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 21 มิถุนายน 2559 

โครงการศึกษาดูงาน ศูนย์ภาษา มหาวิทยากาญจนบุรี ณ จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 21 มิถุนายน 2559


วันที่ 21 มิ.ย. 2559

โครงการศึกษาดูงานศูนย์ภาษา มหาวิทยากาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น. ผู้บริหาร คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จำนวน 16 ท่าน ร่วมศึกษาดูงาน ด้านการบริหารงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ณ ศูนย์ภาษา มหาวิทยากาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  เพื่อเพิ่มพุนความรู้และประสบการณ์

ภาพกิจกรรม