ราชภัฎกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 12 “พัฒนาท้องถิ่นไทยเทิดไท้ 88 พรรษา” ระหว่างวันที่ 28-30 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

ราชภัฎกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 12 “พัฒนาท้องถิ่นไทยเทิดไท้ 88 พรรษา” ระหว่างวันที่ 28-30 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


วันที่ 28 ม.ค. 2559

 

ภาพกิจกรรม