ภาพกิจกรรมการสอบ TOEIC 

ภาพกิจกรรมการสอบ TOEIC


วันที่ 18 ก.พ. 2562

ภาพกิจกรรมการสอบ TOEIC ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพกิจกรรม