อบรมเตรียมสอบ TOEIC สำหรับอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 

อบรมเตรียมสอบ TOEIC สำหรับอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2


วันที่ 03 ก.ค. 2560

อบรมเตรียมสอบ TOEIC ครั้งที่ 2 สำหรับอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 - 17 กรกฎาคม 2560  ทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 17.00 - 19.00 น. ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 ห้อง 5/2

ภาพกิจกรรม