อบรมเตรียมสอบ TOEIC สำหรับอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 

อบรมเตรียมสอบ TOEIC สำหรับอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1


วันที่ 24 เม.ย. 2560

อบรมเตรียมสอบ TOEIC สำหรับอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 24 เมษายน 2560 - 5 พฤษภาคม 2560  ทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 5

ภาพกิจกรรม