ภาพกิจกรรมศูนย์ภาษา
อบรมเตรียมสอบ TOEIC สำหรับคณาจารย์และบุคลากร ระหว่างวันที่ 1..

24 ก.ค. 2558 151

อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น ระหว่างวันที่ 15 - 26 มิถุนาย..

26 มิ.ย. 2558 144

ศึกษาดูงานสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี วันที่ ..

11 มิ.ย. 2558 184

การสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วัน..

30 เม.ย. 2558 432

อบรมติวเข้มเพื่อสอบ TOEIC. ระหว่างวันที่1 – 29 เมษายน 2558..

01 เม.ย. 2558 134

แข่งขันกิจกรรมภาษาอังกฤษภายใน ครั้ง 1 วันที่ 18 มีนาคม 2558 ..

18 มี.ค. 2558 145

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลจากกิจกรรมแข่งขันภาษาอังกฤษ..

18 มี.ค. 2558 143

อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น ระหว่างวันที่ 9 - 31 มีนาคม 2..

09 มี.ค. 2558 148

อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น ระหว่างวันที่ 9 - 20 กุมภาพัน..

09 ก.พ. 2558 145

ราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 21-23 มกราค..

21 ม.ค. 2558 198

อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น ระหว่างวันที่ 8 – 22 ธันวาคม ..

08 ธ.ค. 2557 148