ภาพกิจกรรมศูนย์ภาษา
กิจกรรมการแข่งขันภาษาอังกฤษภายใน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา ..

27 ม.ค. 2559 201

บริการวิชาการครั้งที่1 โครงการอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้..

14 ธ.ค. 2558 153

อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่1 ระหว่างวันที่16 - 27..

16 พ.ย. 2558 178

กิจกรรมการแข่งขันภาษาอังกฤษภายใน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา ..

11 พ.ย. 2558 304

แข่งขันกิจกรรมภาษาอังกฤษภายใน ครั้ง 2 วันที่ 26 สิงหาคม 2558..

26 ส.ค. 2558 153

อบรมเตรียมสอบ TOEIC สำหรับคณาจารย์และบุคลากร ระหว่างวันที่ 1..

24 ก.ค. 2558 171

อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น ระหว่างวันที่ 15 - 26 มิถุนาย..

26 มิ.ย. 2558 161

ศึกษาดูงานสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี วันที่ ..

11 มิ.ย. 2558 206

การสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วัน..

30 เม.ย. 2558 530

อบรมติวเข้มเพื่อสอบ TOEIC. ระหว่างวันที่1 – 29 เมษายน 2558..

01 เม.ย. 2558 153

แข่งขันกิจกรรมภาษาอังกฤษภายใน ครั้ง 1 วันที่ 18 มีนาคม 2558 ..

18 มี.ค. 2558 162

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลจากกิจกรรมแข่งขันภาษาอังกฤษ..

18 มี.ค. 2558 162

อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น ระหว่างวันที่ 9 - 31 มีนาคม 2..

09 มี.ค. 2558 170

อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น ระหว่างวันที่ 9 - 20 กุมภาพัน..

09 ก.พ. 2558 162

ราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 21-23 มกราค..

21 ม.ค. 2558 217

อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น ระหว่างวันที่ 8 – 22 ธันวาคม ..

08 ธ.ค. 2557 167