ภาพกิจกรรมศูนย์ภาษา
กิจกรรมการแข่งขันภาษาอังกฤษภายใน ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา ..

07 เม.ย. 2559 508

บริการวิชาการครั้งที่2 โครงการอบรมภาษาอังกฤษและภาษาจีนหลักสู..

07 มี.ค. 2559 524

อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่15 - 2..

15 ก.พ. 2559 439

โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ/จีน) สำหรับสันนิบาตเทศบาลจ..

08 ก.พ. 2559 247

ราชภัฎกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 12 “พัฒนาท้องถิ่นไทยเทิดไท้ ..

28 ม.ค. 2559 234

กิจกรรมการแข่งขันภาษาอังกฤษภายใน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา ..

27 ม.ค. 2559 176

บริการวิชาการครั้งที่1 โครงการอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้..

14 ธ.ค. 2558 129

อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่1 ระหว่างวันที่16 - 27..

16 พ.ย. 2558 147

กิจกรรมการแข่งขันภาษาอังกฤษภายใน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา ..

11 พ.ย. 2558 244

แข่งขันกิจกรรมภาษาอังกฤษภายใน ครั้ง 2 วันที่ 26 สิงหาคม 2558..

26 ส.ค. 2558 128

อบรมเตรียมสอบ TOEIC สำหรับคณาจารย์และบุคลากร ระหว่างวันที่ 1..

24 ก.ค. 2558 142

อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น ระหว่างวันที่ 15 - 26 มิถุนาย..

26 มิ.ย. 2558 139

ศึกษาดูงานสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี วันที่ ..

11 มิ.ย. 2558 176

การสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วัน..

30 เม.ย. 2558 387

อบรมติวเข้มเพื่อสอบ TOEIC. ระหว่างวันที่1 – 29 เมษายน 2558..

01 เม.ย. 2558 126

แข่งขันกิจกรรมภาษาอังกฤษภายใน ครั้ง 1 วันที่ 18 มีนาคม 2558 ..

18 มี.ค. 2558 137