ภาพกิจกรรมศูนย์ภาษา
กิจกรรมการแข่งขันภาษาอังกฤษภายใน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา ..
11 พฤศจิกายน 2558

แข่งขันกิจกรรมภาษาอังกฤษภายใน ครั้ง 2 วันที่ 26 สิงหาคม 2558..
26 สิงหาคม 2558

อบรมเตรียมสอบ TOEIC สำหรับคณาจารย์และบุคลากร ระหว่างวันที่ 1..
24 กรกฎาคม 2558

อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น ระหว่างวันที่ 15 - 26 มิถุนาย..
26 มิถุนายน 2558

ศึกษาดูงานสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี วันที่ ..
11 มิถุนายน 2558

การสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วัน..
30 เมษายน 2558

อบรมติวเข้มเพื่อสอบ TOEIC. ระหว่างวันที่1 – 29 เมษายน 2558..
01 เมษายน 2558

แข่งขันกิจกรรมภาษาอังกฤษภายใน ครั้ง 1 วันที่ 18 มีนาคม 2558 ..
18 มีนาคม 2558

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลจากกิจกรรมแข่งขันภาษาอังกฤษ..
18 มีนาคม 2558

อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น ระหว่างวันที่ 9 - 31 มีนาคม 2..
09 มีนาคม 2558

อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น ระหว่างวันที่ 9 - 20 กุมภาพัน..
09 กุมภาพันธ์ 2558

ราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 21-23 มกราค..
21 มกราคม 2558

อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น ระหว่างวันที่ 8 – 22 ธันวาคม ..
08 ธันวาคม 2557