ภาพกิจกรรมศูนย์ภาษา
ติวการใช้งานโปรแกรม Speexx ระบบการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ให..
28 กรกฎาคม 2559

อบรมเตรียมสอบ TOEIC สำหรับคณาจารย์และบุคลากร ระหว่างวันที่ 1..
26 กรกฎาคม 2559

ยินดีต้อนรับอาสาสมัครชาวเกาหลี Mr. Chun Kwang Bae...
26 กรกฎาคม 2559

มอบทุนการศึกษาจากอาจารย์อาสาสมัครชาวเกาหลี Mr.Jong Lee Bin จ..
27 มิถุนายน 2559

อบรมภาษาอังกฤษและภาษาจีนหลักสูตรระยะสั้น ระหว่างวันที่ 27 มิ..
27 มิถุนายน 2559

โครงการศึกษาดูงาน ศูนย์ภาษา มหาวิทยากาญจนบุรี ณ จังหวัดกาญจน..
21 มิถุนายน 2559

อบรมภาษาเกาหลีหลักสูตรระยะสั้น ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม - 3 ..
23 พฤษภาคม 2559

กิจกรรมอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษา (อบรมเตรียมสอบ TOEIC..
18 เมษายน 2559

กิจกรรมการแข่งขันภาษาอังกฤษภายใน ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา ..
07 เมษายน 2559

บริการวิชาการครั้งที่2 โครงการอบรมภาษาอังกฤษและภาษาจีนหลักสู..
07 มีนาคม 2559

อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่15 - 2..
15 กุมภาพันธ์ 2559

โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ/จีน) สำหรับสันนิบาตเทศบาลจ..
08 กุมภาพันธ์ 2559

ราชภัฎกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 12 “พัฒนาท้องถิ่นไทยเทิดไท้ ..
28 มกราคม 2559

กิจกรรมการแข่งขันภาษาอังกฤษภายใน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา ..
27 มกราคม 2559

บริการวิชาการครั้งที่1 โครงการอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้..
14 ธันวาคม 2558

อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่1 ระหว่างวันที่16 - 27..
16 พฤศจิกายน 2558