ภาพกิจกรรมศูนย์ภาษา
โครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลกร (ครั้งที่ 1)..

13 มี.ค. 2562 26

ภาพกิจกรรมบรรยายแนะแนวเตรียมสอบ TOEIC..

18 ก.พ. 2562 34

ภาพกิจกรรมการสอบ TOEIC..

18 ก.พ. 2562 13

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEIC..

30 ม.ค. 2562 22

โครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการ..

16 ม.ค. 2562 27

โครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการ..

12 ธ.ค. 2561 38

สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 1/2561..

03 ก.ย. 2561 450

อบรมภาษาอังกฤษ (เตรียมสอบ TOEIC) สำหรับนักศึกษา..

27 ส.ค. 2561 180

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น..

20 ส.ค. 2561 100

โครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน 2561 ครั้งที่ 2..

01 ส.ค. 2561 301

สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 3 (รอบพิเศษ)..

16 ก.ค. 2561 256

โครงการฝึกอบรมการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์..

22 มิ.ย. 2561 143

โครงการศึกษาดูงาน ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ..

18 มิ.ย. 2561 115

การสอบ TOEIC สำหรับคณาจารย์และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำ..

10 พ.ค. 2561 228

อบรมเตรียมสอบ TOEIC สำหรับอาจารย์และบุคลากร..

23 เม.ย. 2561 248

โครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์และบุคลากรภายในมหา..

29 มี.ค. 2561 296