ภาพกิจกรรมศูนย์ภาษา
สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับบุคลากร 2562..

07 ก.ย. 2562 23

ภาพกิจกรรมการสอบ TOEIC ประจำปีการศึกษา 1/2562..

04 ก.ย. 2562 45

สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 1/2562..

26 ส.ค. 2562 62

โครงการอบรมภาษาจีน..

26 ส.ค. 2562 4

โครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับนักเรียนระดับมัธยม..

07 ส.ค. 2562 96

โครงการอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับอาจารย์และบุคลากร ( อบรมเตรีย..

10 มิ.ย. 2562 95

การสอบ TOEIC สำหรับอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเ..

10 มิ.ย. 2562 57

โครงการศึกษาดูงาน สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยา..

11 พ.ค. 2562 82

โครงการศึกษาดูงาน สถาบันนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ..

11 พ.ค. 2562 93

โครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร (ครั้งที่ 1)..

13 มี.ค. 2562 207

ภาพกิจกรรมบรรยายแนะแนวเตรียมสอบ TOEIC..

18 ก.พ. 2562 342

ภาพกิจกรรมการสอบ TOEIC..

18 ก.พ. 2562 82

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEIC..

30 ม.ค. 2562 83

โครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการ..

16 ม.ค. 2562 110

โครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการ..

12 ธ.ค. 2561 138

สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 1/2561..

03 ก.ย. 2561 524