รายชื่อบุคลากรผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ (TOEIC MOCK TEST)
03 มี.ค. 2561
  ประกาศรายชื่อนักศึกษาและบุคลากรผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ TOEIC และระเบียบข้อปฏิบัติในการสอบ
24 ก.พ. 2561
  ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลกิจกรรมแข่งขันภาษาอังกฤษภายนอก
30 ม.ค. 2561
  รายชื่อบุคลากรเข้าร่วมแข่งขันภาษาอังกฤษภายใน (ครั้งที่ 1)
27 พ.ย. 2560
  รายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ (ครั้งที่ 1) ปีการศึกษา 2/2560
21 พ.ย. 2560
  ประกาศรายชื่อนักศึกษาอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น
18 พ.ย. 2560
  รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 1/2560
06 ต.ค. 2560
  รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่1 ปีการศึกษา1/2560
01 ก.ย. 2560
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ TOEIC วันที่ 19 กรกฎาคม 2560
18 ก.ค. 2560
  รายชื่อบุคลากรผู้เข้าร่วมอบรม TOEIC (ครั้งที่ 2)
28 มิ.ย. 2560
  รายชื่อผู้เข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC (ครั้งที่ 1)
24 ก.พ. 2560
  รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2/2559
24 ก.พ. 2560
  รายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาต่างประเทศ (เตรียมสอบ TOEIC)
08 ก.พ. 2560
  ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2559
28 ม.ค. 2560
  รายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ (ครั้งที่ 2)
18 ม.ค. 2560
  ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษภายในครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559
24 พ.ย. 2559
  รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมทักษะภาษาอังกฤษภายใน (ครั้งที่1 ) ปีการศึกษา2559
21 พ.ย. 2559
  ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น 21 พ.ย.-2 ธ.ค.59
20 พ.ย. 2559
  ประกาศรายชื่ออาจารย์และบุคลากร ผู้มีสิทธิ์สอบ TOEIC 29 ก.ค. 59
27 ก.ค. 2559
  ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น 27 มิ.ย.- 8 ก.ค.59
20 มิ.ย. 2559