• [28/06/60] รายชื่อบุคลากรผู้เข้าร่วมอบรม TOEIC (ครั้งที่ 2)

 • [24/02/60] รายชื่อผู้เข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC (ครั้งที่ 1)

 • [24/02/60] รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2/2559

 • [08/02/60] รายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาต่างประเทศ (เตรียมสอบ TOEIC)

 • [28/01/60] ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2559

 • [18/01/60] รายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ (ครั้งที่ 2)

 • [24/11/59] ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษภายในครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559

 • [21/11/59] รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมทักษะภาษาอังกฤษภายใน (ครั้งที่1 ) ปีการศึกษา2559

 • [20/11/59] ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น 21 พ.ย.-2 ธ.ค.59

 • [27/07/59] ประกาศรายชื่ออาจารย์และบุคลากร ผู้มีสิทธิ์สอบ TOEIC 29 ก.ค. 59

 • [20/06/59] ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น 27 มิ.ย.- 8 ก.ค.59

 • [21/05/59] ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมภาษาเกาหลีหลักสูตรระยะสั้น 23 พ.ค.-3 มิ.ย.59

 • [29/04/59] ประกาศรายชื่อนักศึกษา ผู้ผ่านการทดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ ครั้งที่ 2/2558

 • [28/04/59] ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบ TOEIC

 • [08/04/59] ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษภายในครั้งที่ 3/2558

 • [05/04/59] รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมทักษะภาษาอังกฤษภายใน (ครั้งที่ 3)

 • [19/03/59] รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์

 • [12/03/59] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ปีการศึกษา 2/2558 ครั้งที่ 1

 • [02/03/59] ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษและภาษาจีนหลักสูตรระยะสั้น

 • [25/01/59] ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษภายใน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558