รายชื่อนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์
11 ธ.ค. 2561
  รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ [รอบพิเศษครั้งที่2]
06 ธ.ค. 2561
  รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ [รอบพิเศษ]
10 พ.ย. 2561
  รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 2 วันที่ 12-20 ต.ค. 2561
11 ต.ค. 2561
  ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ TOEIC และระเบียบการสอบ วันที่ 12 ก.ย. 2561
09 ก.ย. 2561
  รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ สอบวันที่ 3-21 ก.ย. 2561
03 ก.ย. 2561
  รายชื่อนักศึกษาผู้เข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษ (เตรียมสอบ TOEIC) วันที่ 27 – 31 สิงหาคม 2561
23 ส.ค. 2561
  ประกาศรายชื่อบุคลากรผู้เข้าร่วมอบรมการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น วันที่ 20 – 24 สิงหาคม 2561
17 ส.ค. 2561
  รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 3 (รอบพิเศษ)
14 ก.ค. 2561
  ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ TOEIC และระเบียบการสอบ ในวันที่ 10 พ.ค. 2561
04 พ.ค. 2561
  รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเตรียมสอบ TOEIC
19 เม.ย. 2561
  ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลกิจกรรมแข่งขันภาษาอังกฤษภายใน (ครั้งที่ 2)
30 มี.ค. 2561
  รายชื่อบุคลากรเข้าร่วมแข่งขันภาษาอังกฤษภายใน (ครั้งที่ 2)
26 มี.ค. 2561
  รายชื่อบุคลากรผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ (TOEIC MOCK TEST)
03 มี.ค. 2561
  ประกาศรายชื่อนักศึกษาและบุคลากรผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ TOEIC และระเบียบข้อปฏิบัติในการสอบ
24 ก.พ. 2561
  ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลกิจกรรมแข่งขันภาษาอังกฤษภายนอก
30 ม.ค. 2561
  รายชื่อบุคลากรเข้าร่วมแข่งขันภาษาอังกฤษภายใน (ครั้งที่ 1)
27 พ.ย. 2560
  รายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ (ครั้งที่ 1) ปีการศึกษา 2/2560
21 พ.ย. 2560
  ประกาศรายชื่อนักศึกษาอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น
18 พ.ย. 2560
  รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 1/2560
06 ต.ค. 2560