สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

สืบค้นทรัพยากร
เขตข้อมูล คำค้น

10 รายการทรัพยากรใหม่ หนังสือ [ 418 ชื่อเรื่อง ] [ 589 เล่ม ] [รูปภาพ] --- ทรัพยากรทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน
 1.   หลักภาษาอังกฤษ เรียนด้วยตนเอง / ม.ร.ว. กิตินัดดา กิตกยากร   428.24   [2501]
 2.   คู่มือเตรียมสอบ Entrance วิชาภาษาอังกฤษ กข, กขค = English for Academic purposs   428.076   2534
 3.   อ่าน 125 บุรพบท = Reading 125 prepositions / จรรยา อินทร์อ๋อง   428.24   2541
 4.   คู่มือสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้น = Basic English conversation / Talks, เรียบเรียง   428.24   2551
 5.   ฟุดฟิดฟอไฟ ซื้อ-ขาย ทุกสถานการณ์ / New Wave Group, รวบรวม   428.24   (ม.ป.ป.)
 6.   สนุกกับข่าวภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น = Learning English by the nation / กองบรรณาธิการนิตยาสารเนชั่นจูเนียร์   428.24   2543
 7.   สนทนาอังกฤษลัดทันใจ /   428.34   2544
 8.   ภาษาอังกฤษเมื่อคุณไปนอก เล่ม 2 / วิภาดา กิตติโกวิท, แปล   428.34   2544
 9.   ศัพท์ภาษาอังกฤษยอดนิยม / ทศพล ธนะทิพานนท์   428.1   2551
 10.   English Hotline / Helen Jandamit   428   2540มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ
 Kamphaeng Phet Rajabhat University Library Automation System. (KPRULib)