สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
หนังสือ ผลการค้นหาประมาณ 445 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน  รายการ
 1.   FINAL DRAFT 2 / Jill Bauer   421   2016  1
 2.   Romanticism / David Stvens   809.933543   2004  1
 3.   Tangerline / Colin Cheong.   FIC   1997  1
 4.   The Way Home / Sue Learher   Fic   2013  1
 5.   American drama / Don shiach   812   2014  1
 6.   Frankenstein / Mary Shelley   FIC   1998  1
 7.   Silas Marner / George Eliot   808.83712   1995  1
 8.   Skills for Effective Writing 1 /   421.071   2013  1
 9.   Skills for Effective Writing 2 /   421.071   2013  1
 10.   Skills for Effective Writing 3 /   421.071   2013  1
 11.   Skills for Effective Writing 4 /   421.071   2013  1
 12.   FINAL DRAFT 1 / David Bohlke   421   2016  1
 13.   FINAL DRAFT 4 / Wendy Asplin   421   2016  1
 14.   Linguistics / G.H. Widdowson   410.014   20002  1
 15.   Rally.Ho / Franklin M. Proud   629.2   1971  1
 16.   The Red House / Mark Haddon.   FIC   2013  1
 17.   Cloud atlas / David Mitchell.   FIC   2005  1
 18.   Tales of horror / Bram Stoker   FIC   2005  1
 19.   Metaphysical / Richard Willmott   808.3   2002  1
 20.   Reading Keys / Mary Ann Maynard   418.4   2009  1
 21.   Business goals 1 / Gareth Knight   650   2010  1
 22.   English Hotline / Helen Jandamit   428   2540  1
 23.   Nelson Mandela / by Carl W. Hart   Fic   2009  1
 24.   The gunfighters / Paul Trachtman   364.973   1977  1
 25.   The woman in black / Susan Hill   FIC   2005  1
 26.   Active listening 2 / Steven Brown   428.076   2008  1
 27.   City of joy / Dominique Lapierre.   FIC   1986  1
 28.   New cutting edge : mini - dictionary /   423   2005  1
 29.   Teaching Shakespeare / Rex Gibson   822.33   2016  1
 30.   A doll's house / Henrik Ibsen   FIC   2016  1
 31.   Poems deep dangerous / Jo Phillips   808.81   2015  1
 32.   READING EXPLORER 1 / Nancy Douglas   420.84   2015  1
 33.   Reading Tactics B / Foresman Scott   418.4   1977  1
 34.   Ring around the moon / Edith Fowke   398.894   1987  1
 35.   The Age of Chaucer / Valerie Allen   820.9351   2008  1
 36.   The Literature of Love / Mary Ward   809.93354   2015  1
 37.   ways of training / Tessa Woodward   371.3   1983  1
 38.   Families of words / Edward Haronitz   428.1   2537  1
 39.   Reading Explorer 2 / Paul Macintyre   420.84   2015  1
 40.   The Gothic Tradition / David Stvens   809.9537   2000  1
 41.   Three victorian poets / Jane Ogborn   808.8381   2012  1
 42.   Windows of the Mind / Frank Brennan   Fic   2006  1
 43.   Crossfire trall / Louis L'Amour   FIC   1983  1
 44.   Currents in fiction / Virginia Alwin   FIC   1974  1
 45.   American folklore / Tristram P Coffin   398   1968  1
 46.   FINAL DRAFT 3 / Andrew Aquino-Cutcher   421   2016  1
 47.   Reading : elementary / Rosemary Scott   420.84   1994  1
 48.   The Victorian Novel / Barbara Dennis.   808.8381   2014  1
 49.   BASIC GRAMMAR IN USE / Raymond Murphy.   425   2017  1
 50.   English for the secretary Yvonne Honan   428   1982  1

 Kamphaeng Phet Rajabhat University Library Automation System. (KPRULib)