สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

มัลติมิเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

สืบค้นทรัพยากร
เขตข้อมูล คำค้น

10 รายการทรัพยากรใหม่ หนังสือ [ 469 ชื่อเรื่อง ] [ 816 เล่ม ] [รูปภาพ] --- ทรัพยากรทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน
 1.   Oxford Grammar for schools 3 : Student's Book / Rachel Godfrey   428.5   2013
 2.   Oxford Grammar for schools 2 : Student's Book / Liz Killbey   428.5   2013
 3.   Oxford Grammar for schools 4 : Teacher's Book   428.5   2014
 4.   Oxford Grammar for schools 2 : Teacher's Book   428.5   2013
 5.   Oxford Grammar for schools 1 : Teacher's Book   428.5   2013
 6.   Oxford Grammar for schools 5 : Teacher's Book   428.5   2014
 7.   Oxford Grammar for schools 3 : Teacher's Book   428.5   2013
 8.   English for emails [with cdrom] / Rebecca Chapman.   428.076   2008.
 9.   English for logistics / Marion Grussendorf   428.076   2010
 10.   How to teach english with technology / Gavin Dudeney & Nicky Hockly .   420.7   2007.มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ

10 รายการทรัพยากรใหม่ มัลติมิเดีย [ 18 ชื่อเรื่อง ] [ 26 เล่ม ] [รูปภาพ] --- ทรัพยากรทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน
 1.   Oxford Grammar for schools 3 / Rachel Godfrey   DVDR   2013
 2.   Oxford Grammar for schools 2 / Liz Killbey   DVDR   2013
 3.   Oxford Grammar for schools 4 : Teacher's Book   CDA   2014
 4.   Oxford Grammar for schools 2 : Teacher's Book   CDA   2013
 5.   Oxford Grammar for schools 1 : Teacher's Book   CDA   2014
 6.   Grammar and Vocabulary for the TOEIC Test / Jolene Gear   CDA   2010
 7.   Oxford Grammar for schools 5 : Teacher's Book   CDA   2014
 8.   Oxford Grammar for schools 3 : Teacher's Book   CDA   2013
 9.   Academic Encounters 1 : Listening and speaking (Student,s Book) /   DVD   2013
 10.   Active Listening 1 / Steven Brown   CDA   2007มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ
 Kamphaeng Phet Rajabhat University Library Automation System. (KPRULib)