สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

สืบค้นทรัพยากร
เขตข้อมูล คำค้น

20 รายการทรัพยากรใหม่ หนังสือ [ 373 ชื่อเรื่อง ] [ 533 เล่ม ] [รูปภาพ] --- ทรัพยากรทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน
 1.   พูดอังกฤษแบบฝรั่ง 2 = How to speak English with confidence 2 / เศรษฐวิทย์, (นามแฝง)   428   2540
 2.   Essential American idioms / พิทยา, (นางแฝง)   428   (ม.ป.ป.)
 3.   ภาษาพาไป / จิตนา ยศสุนทร   428   2538
 4.   เก่งศัพท์จากคำพ้องเพื่ีอเอนทรานซ์และโทเฟิล = Essential vocabulary exercises by synonyms / นารีรัตน์ บุญช่วย   428.1   2541
 5.   คู่มือนักแปลข่าว = Handbook of news translator / ลำดวน จาดใจดี, (นามแฝง)   428.02   2543
 6.   Verbs and adverbs / เจตนาพร, นามแฝง   425   (ม.ป.ป.)
 7.   Everyday easy English / เจตนาพร, นามแฝง   428   2542
 8.   English tense = tense ภาษาอังกฤษ ฉบับเรียนด้วยตนเอง / นเรศ สุรสิทธิ์   428   2542
 9.   เรียนศัพท์อังกฤษแบบก้าวหน้า เล่ม 2 = Vocabulary potential for advanced students book 2 / พิทยา อนุกูล   428   1996
 10.   เรียนศัพท์อังกฤษแบบก้าวหน้า เล่ม 1 = Vocabulary potential for advanced students book 1 / พิทยา อนุกูล   428   1996
 11.   ภาษาอังกฤษเพื่อการสังสรรค์ / สุธิดา นพคุณ, แปล   425   (ม.ป.ป.)
 12.   สนทนาแบบวาไรตี้ = Variety conversation / ภูวเดช อัศวเวคิน   428   (ม.ป.ป.)
 13.   คำและส่วนประกอบของคำภาษาอังกฤษที่มีรูปซ้ำหรือคล้ายคลึงกกัน / ปาริชาต นาคะตะ   425   2542
 14.   คำและส่วนประกอบของคำภาษาอังกฤษที่มีรูปซ้ำหรือคล้ายคลึงกัน / ปาริชาต นาคะตะ   425   2539
 15.   หลักสูตรย่อ ไวยากรณ์อังกฤษ / จรูญ สมน้อย   425   2543
 16.   Prepositions = วลี ประโยคตัวอย่าง คำแปล / ลินดา เจน   425   2533
 17.   อังกฤษ 2000+ / วิโรจณ์ พานิชกิจ   428.076   2525
 18.   สำนวนสะเด็ด / เศษรฐวิทย์, นามแฝง   428   2540
 19.   Preposition 3 ขั้น / จรรยา อินทร์อ๋อง   428   (ม.ป.ป.)
 20.   พจนานุกรมภาพอังกฤษ - ไทย = Longman English-Thai photo dictionary / Marilyn S. Rosenthal   423.95911   2534มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ
 Kamphaeng Phet Rajabhat University Library Automation System. (KPRULib)