LANGUAGE CENTER

KAMPHAENGPHET RAJABHAT UNIVERSITY


ติดต่อเรา

สำนักงานศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 
ที่อยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 69 หมู่.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000  
โทร 055-706555 ต่อ 1571
โทร 091-0262571
E-mail: lckpru@gmail.com